Metodologie POMP!

Bodování: Je zprůměrován čas 10 nejlepších závodníků (zaokrouhleno vždy nahoru na celého závodníka) z celkového pořadí a ten je vydělen časem jezdce a vynásoben počtem bodů závodu. Při nadprůměrném čase dostanete i více bodů (podle vzorce).
 

počet bodů závodu je určen počtem účastníků, vždy + 20 = + 1 bod

 
 

0 - 39

80 bodů

 
 

40 - 59

81 bodů

 
 

60 - 79

82 bodů

 
 

80 - 99

83 bodů 

 
 

100 - 119

84 bodů

 
 

120 - 139

85 bodů

 
 

140 - 159

86 bodů

 

 

160 – 179

87 bodů

 

 

180 - 199

88 bodů

 

 

200 - 219

89 bodů

 

 

....

 ….